Champions League Header King!Benzema Cứu hộ Dual Cứu thế Real Madrid 527 Battle trói Carlos 365 Betscore

Champions League Header King!Benzema Double Savior Real Madrid 527 Battle đã trói Carlos [365 Bet Livescore]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 12: lúc 4 giờ sáng Giờ Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 12, Nhóm B của nhóm Champions League Giai đoạn B.Run, Real Madrid đã đánh bại Menxing 2-0 ở nhà, hai đội mang theo