Ai là lịch sử tốt nhất?Neville đã chọn Cristiano CA Karag: Bommeyi là Detiksports toàn diện hơn Bola

Ai là người giỏi nhất trong lịch sử?Neville đã chọn Cristiano CA Karag: Bommey toàn diện hơn [Detiksports Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 9: Ai là người chơi giỏi nhất trong lịch sử tại Messi và Ronaldo?NAMEKI KARAG Kim