Dị nhân phủi Linh cười: Chuyên gia “lắc” làm đảo điên HPL

Nói tới Vũ Trọng Linh, có lẽ dân bóng đá phong trào không nhiều người biết nhưng nói đến Linh “cười” thì hẳn ai cũng rõ. Cái tên Linh “cười ” đã trở thành một thương hiệu trên các sân mini ở Hà Nội.