Wu Lei trở lại giải đấu hàng đầu?88,8%người Tây Ban Nha sẽ được thăng cấp để điểm số trực tiếp ở La Liga trước

Wu Lei trở lại giải đấu hàng đầu?88,8%người Tây Ban Nha đã được thăng cấp lên La Liga [Điểm trực tiếp Indo]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 5 tháng 5: Sau 37 vòng thi đấu, 77 nhịp được xếp hạng đầu tiên.tỉ lệ