La Liga kiện PSG lên tòa án Pháp

La Liga kiện PSG lên tòa án Pháp

“Chúng tôi đang tìm kiếm một quyết định mới như luật Bosman từng tự do hóa thị trường năm 1995”, tờ