Thắng Lợi FC và Danaford FC đoạt vé dự giải Ngoại hạng Đà Nẵng 2016

Thắng Lợi FC và Danaford FC đã giành vé dự giải Ngoại hạng Đà Nẵng 2016 sau khi đánh bại những đối thủ cứng cựa là Nông Sơn FC, V&V FC.