CĐV Man Utd dọa không đến sân trận Liverpool

CĐV Man Utd dọa không đến sân trận Liverpool

Nhiều CĐV đã sử dụng hashtag #EmptyOldTrafford (Bỏ trống sân Old Trafford) trên Twitter, nhằm kêu gọ