Đội trưởng Thanh Hóa bức xúc với quả phạt đền gây tranh cãi

Đội trưởng Thanh Hóa bức xúc với quả phạt đền gây tranh cãi

“Chưa bao giờ tôi thấy trọng tài nào kéo quả phạt từ ngoài vào trong vùng cấm như vậy, cũng chưa bao